Đèn chùm hiện đại

Kích thước : Ø 80 x 40 cm Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 x 8 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
5.450.000 
Kích thước : Ø 68 x 80 cm Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E14 x 8 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
4.880.000 
Kích thước : Ø 80 x 40 cm Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 x 12 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
3.640.000 
Kích thước : Ø 90 x 100 cm Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E14 x 6 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
4.460.000 
Kích thước : Ø 75 x 80 cm Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 6 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
2.380.000 
Kích thước : Ø 900 x H 550 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 8 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
4.150.000 
Kích thước : Ø 800 x H 600 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 4 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
2.350.000 
Kích thước : Ø 800 x H 400 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 9 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
2.900.000 
Kích thước : Ø 1000 x H 500 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 12 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
3.550.000 
Kích thước : Ø 800 x H 400 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 9 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
2.900.000 
Kích thước : Ø 1100 x H 1000 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 8 – Chao màu đen khói Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập ...
2.750.000 
Kích thước : Ø 800 x H 800 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 6 – Chao màu đen khói Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập ...
1.650.000 
Kích thước : Ø 800 x H 800 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 5 – Chao màu đen khói Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập ...
3.150.000 
Kích thước : Ø 700 x H 800 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 5 – Chao màu trà Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu ...
1.650.000 
Kích thước : Ø 800 x H 800 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 5 – Chao màu trà Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu ...
3.150.000 
Kích thước : Ø 1000 x H 850 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 24 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
3.800.000 
Kích thước : Ø 650 x H 850 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 12 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
2.150.000 
Kích thước : Ø 700 x H 1100 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 6 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
1.650.000 
Kích thước : Ø 1000 x H 850 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 24 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
3.800.000 
Kích thước : Ø 650 x H 850 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 12 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
2.150.000 
Kích thước : Ø 1100 x H 750 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 5w x 12 Ứng dụng: Chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : ...
3.700.000 
Kích thước : Ø 750 x H 520 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED 3000k Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 năm
4.000.000 
Kích thước : Ø 750 x H 550 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED E27 x 4 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
1.350.000 
Kích thước : Ø 950 x H 700 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 5w x 9, G4 3w x 9 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập ...
4.700.000 
Kích thước : Ø 650 x H 700 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 5w x 6, G4 3w x 6 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập ...
3.100.000 
Kích thước : Ø 750 x H 650 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 5w x 12 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : ...
2.750.000 
Kích thước : Ø 1050 x H 550 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 5w x 24 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : ...
4.350.000 
Kích thước : Ø 1100 x H 350 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 5w x 25 Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : ...
4.000.000 
Kích thước : Ø 800 x H 800 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED G9 5w Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 năm
3.850.000 
Kích thước : Ø 1000 x H 800 Thiết kế: kiểu đèn chùm hiện đại Loại bóng sử dụng: Bóng LED 3 chế độ Ứng dụng: chiếu sáng trang trí cho phòng khách, phòng sinh hoạt chung, quầy bar …. Xuất xứ: 100% Nhập Khẩu Bảo hành : 1 ...
3.300.000 
  • 1
  • 2

Showing 1–30 of 59 results